Join DiveBuddy.com

Meet new scuba divers, maintain a virtual dive log, participate in our forum, share underwater photos, research dive sites and more. Members login here.

Upload Photo


Loading...
Gaasperplas is a fresh water dive site, located in Noord Holland, Netherlands.

Plas aan de rand van de Bijlmer. Veenbodem met steile dropoffs, canyons, heuvels. Soms ook diepe overhangen, niet raadzaam daar onder te zwemmen. Het zachte bodemmateriaal dwarrelt vrij snel op. Opppassen voor vele verspeelde vislijnen.

Dive Site Map

Click to Load Map